• Odwiedziło nas: 242337 osób
  • Do końca roku: 102 dni
  • Do wakacji: 279 dni
Czwartek, 2018-09-20
Imieniny:
Eustachego, Faustyny

Rozkład dnia

Jesteś tu: Strona główna » Rozkład dnia

PLASTUSIOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

Ramowy rozkład dnia dla GRUP MŁODSZYCH 
w przedszkolu realizującym podstawę programową
w ciągu pięciu godzin (300 minut)

GODZINY

PRZEBIEG

SPRAWDZENIE

SYMBOLE

8.00 – 9.00

Schodzenie się dzieci.
Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela służące realizacji pomysłów dzieci (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe). 
Prowadzenie obserwacji.
Poranne planowanie dnia.

 

 

9.00 – 9.20

Przygotowywanie do śniadania,
 czynności higieniczno – samoobsługowe.
Śniadanie

20 min

OP

9.20 – 9.25

Zabawy ruchowe

5 min

D

9.25 – 9.50

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie organizowane
przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci
w różnych sferach rozwoju, w oparciu o programy
,,P-21’’,  , ,Dziecko w swoim żywiole ”Nowa Era

25 min

D

9.50 – 10.10

Zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, inne. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

20 min

ZD

10.10 – 10.25

Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie, rozbieranie)

15 min

OP

10.25 – 11.35

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zabawy sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. (w przypadku  niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach)

70 min

OG

11.35 – 12.00

Przygotowywanie do obiadu,
czynności higieniczno – samoobsługowe.
Obiad (drugie danie)

25 min

OP

12.00 – 13.00

Przygotowanie do wypoczynku i snu dzieci. Leżakowanie – bajkoterapia, muzykoterapia, relaksacja. 
Czynności samoobsługowe  (rozbieranie się i ubieranie, toaleta). Zajęcia wspomagające rozwój i umiejętności dzieci.

60 min

OP

13.00 – 13.40

Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

40 min

ZD

13.40 – 14.00

Przygotowywanie do obiadu,
 czynności higieniczno – samoobsługowe. Obiad (zupa)

Czynności opiekuńcze

20 min

OP

 

Razem

300 min

 

14.00 – 15.00

Pon-15.30

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

Zajęcia dydaktyczne (nie więcej niż 30 minut) – D
Zabawa dowolna (co najmniej 60 minut) – ZD
Pobyt na powietrzu (co najmniej 70 minut) – OG
Czynności opiekuńcze (około 140 minut) – OP


Ramowy rozkład dnia dla GRUP STARSZYCH 
w przedszkolu realizującym podstawę programową
w ciągu pięciu godzin (300 minut)

 

GODZINY

 

PRZEBIEG 

SPRAWDZENIE

SYMBOLE

6.00 – 9.00

Schodzenie się dzieci.
 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela służące realizacji pomysłów dzieci (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe). 

Prowadzenie obserwacji.

Przygotowywanie pomocy do zajęć

 

 

9.00 – 9.10

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

10 min

D

9.10 – 9.30

Przygotowywanie do śniadania,
 czynności higieniczno – samoobsługowe.
Śniadanie

20 min

OP

9.30 – 10.20

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci
w różnych sferach rozwoju, w oparciu o program
,,Ku dziecku” Nowa Era

50 min

D

10.20 – 10.30

Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie, rozbieranie)

10 min

OP

10.30 – 11.30

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zabawy sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. (w przypadku  niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach)

60 min

OG

11.30 – 11.50

Przygotowywanie do obiadu,
 czynności higieniczno – samoobsługowe.
Obiad (drugie danie)

20 min

OP

11.50 – 12.40

Bajkoterapia, muzykoterapia… 

50 min

OP

12.40 – 13.40

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:

Р zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne;

Р zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne w sali lub zabawy w ogrodzie;

Р praca stymulacyjno – kompensacyjna i indywidualna (praca z dzieckiem zdolnym).

60 min

ZD

13.40 – 14.00

Przygotowywanie do obiadu,
 czynności higieniczno – samoobsługowe. Obiad (zupa)

Czynności opiekuńcze

20 min

OP

 

Razem

300 min

 

14.00 – 17.00

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

 

Zabawa dowolna (co najmniej 60 min) – ZD

Pobyt na powietrzu – ogród (co najmniej 60 min) – OG

Zajęcia dydaktyczne (nie więcej niż 60 min) – D

Czynności opiekuńcze (ok. 120 min) – OP